Danske værker

Information om danske node- og musikværker.

Danske nodeforelæggere
Der findes i Danmark ikke én samlet oversigt over danske musikværker. Oplysninger om (især!) nyere danske musikværker kan opnås ved at kontakte de danske nodeforelæggere. På forlæggernes hjemmesider findes typisk detaljeret viden om forlagenes værker og komponister. De største danske nodeforelæggere er: 

Komponistbasen
Mange danske komponister er dog ikke på forlag. Typisk findes oplysninger om disse komponisters værker direkte på komponisternes egne hjemmesider. Dansk Komponistforening har udviklet en fyldig liste over danske komponister med link til deres hjemmeside:

Værkdatabase 
I 2002 fik Art Music Denmark overdraget ansvaret for Dansk Musik Informationscenters (MIC) ‘Værkdatabase’, hvor knap 16.000 danske musikværker er registreret og beskrevet. Værkerne er skabt af danske komponister i perioden 1916-2006:

Opdateringen af værkdasen ophørte i 2010. Yderligere information om dansk musikliv generelt ved henvendelse til Art Music Denmark.

Tak for tilmeldelsen!

Du har nu tilmeldt dig Art Music Denmarks nyhedsbrev.