Organisation

Persondata

I Art Music Denmark behandler vi personoplysninger

Art Music Denmark har en persondatapolitik, der sikrer at vi behandler personoplysninger korrekt og har gennemsigtighed i behandlingen. Vores dataansvarlige har ansvaret for, at alle i organisationen behandler data korrekt. 

Vi benytter kun personoplysninger til formål, der er relevante eller nødvendige for at gennemføre Art Music Denmarks beskrevne mål og formål. 

Hovedregler

  • Du kan til enhver tid anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
  • Du kan til enhver tid modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, når behandling af oplysninger er baseret på et sådan. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbage­kaldelse af dit samtykke.
  • Du kan til enhver tid modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til Art Music Denmark, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
  • Du kan til enhver tid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
  • Bogføringsloven kræver at Art Music Denmark opbevarer data i 5 år hvorefter de slettes.

Tak for tilmeldelsen!

Du har nu tilmeldt dig Art Music Denmarks nyhedsbrev.