Transportstøtte

Tilskud til international transport

Som aktør inden for Art Music Denmarks genreområder kan du søge om at få dækket dine transportudgifter via transportstøtteordningen ‘Tilskud til international transport’. Ordningen dækker transportudgifter fra Danmark til udlandet, fra udlandet til Danmark, samt lokal transport i udlandet ifm. aktiviteter, som fremmer dansk musik og kunst inden for vores genreområder.

De andre danske genreorganisationer; JazzDanmark, ROSA og Tempi har også hver deres pulje til ‘Tilskud til international transport’, hvor aktører indenfor deres genrer kan søge. For at søge hos os skal du være aktør indenfor ny kompositionsmusik, klassisk eller lydkunst.

Læs alle regler!

Alt ifm. transportstøtteordningen kan læses her på siden delt op i 12 afsnit – se indholdsfortegnelsen her. Sørg for at læse alle afsnit og regler grundigt igennem før du ansøger, afrapportere eller kontakter os med spørgsmål. Det gør processen lettere for dig selv, samt for os rent administrativt.

Kontakt

Hvis du har yderligere spørgsmål, vil have præciseret detaljer, er i tvivl om dit projekt genremæssigt hører til hos os, eller ikke kan finde det du leder efter, er du velkommen til at kontakte transportstøtteadministrator:

Thinh Duc Tran, System og procesudvikler
Email: transport@artmusicdenmark.org
Mobil: +45 61697076

OBS! Hvis du har et journalnummer, så husk at angive det i emnefeltet når du kontakter os per email. 

FAQ

Hvad dækker transportstøtteordningen?
Ordningen dækker transportudgifter ifm. aktiviteter som fremmer dansk musik og kunst; det gælder rejser fra Danmark til udlandet, fra udlandet til Danmark, samt lokal transport i udlandet – såfremt det er ifm. transportstøtte fra Danmark til udlandet. 
Læs mere
Hører mit projekt genremæssigt til hos Art Music Denmark?
Er du i tvivl om du og dit projekt genremæssigt hører til hos Art Music Denmark, så kontakt os venligst før du ansøger:

Email: transport@artmusicdenmark.org
Mobil: +45 61697076
Læs mere
Findes der nogle deadlines?
Ja. Der findes fire deadlines pr. år.
Læs mere
Skal min ansøgning være indsendt før projektets start?
Ja, det skal den. Dog må et projekt godt være påbegyndt før en ansøgningsfrist, så længe at ansøgningen er indsendt før projektets start. 

Ex. Dit projekt går igang d. 1. april, og du vil godt søge til fristen d. 15. maj. For at ansøgningen bliver accepteret, skal vi have modtaget den før april.
Læs mere
Hvad er minimumskravene for at ansøge?
For at du kan søge, skal du minimum have dansk CPR nr. el. CVR nr. – samt er det en tilskudsforudsætning, at støtten bliver udbetalt til NemKonto.
Læs mere
Kan jeg søge på vegne af andre?
Ja. Du kan søge på vegne af andre, som eksempelvis ikke opfylder minimumskravene. Det kunne f.eks. være for en artist, der skal rejse fra udlandet til Danmark.
Læs mere
Dækker transportstøtteordningen rejser i Danmark?
Nej. Du kan ikke søge om dækning af lokal transport i Danmark. Det kan kun søges via 'Den Nationale Transportstøtteordning'.
Læs mere
Må jeg søge hos både jer og JazzDanmark, ROSA og Tempi?
Nej. Du må ikke søge støtte til det samme projekt ved flere af genreorganisationerne – dvs. du kan ikke søge støtte hos både os samt JazzDanmark, ROSA og Tempi. Såfremt det sker, vil samtlige af dine ansøgninger straks få afslag og blive afvist på baggrund af 'dobbeltansøgning'.
Læs mere
Må jeg søge, hvis mit virke er driftstøttet?
Nej. Du kan ikke søge, hvis du er en driftsstøttet institution, organisation mv.
Læs mere
Hvordan og hvornår får jeg udbetalt min støtte?
Din støtte bliver udbetalt, efter dit projekt er gennemført, og efter vi har modtaget din afrapportering, som skal indsendes senest 1 måned efter projektets afslutning.
Læs mere
Kan jeg afrapportere mine udgifter via email?
Nej! Afrapporteringer og transportbilag modtages kun via afrapporteringsskemaerne – dvs. du ikke kan afrapportere via email eller gennem ansøgningssystemets mail funktion.
Læs mere
Kan jeg få udbetalt et højere beløb, hvis udgifterne overstiger det bevilligede beløb?
Nej. Ved udbetaling af støtte vil det bevilgede tilskud reguleres i forhold til de faktiske transportudgifter indenfor det bevilgede beløb – dvs. du får kun udbetalt det, du reelt har brugt, og aldrig mere end det oprindelige bevilgede beløb.
Læs mere
Jeg har fået støtte, og skal dele et opslag om mit projekt. Skal I krediteres?
Ja. Art Music Denmark og Statens Kunstfond skal krediteres, når dit tilskudsstøttede projekt bliver offentliggjort og præsenteres for presse, publikum og andre interesserede.
Læs mere
Kan jeg udskyde eller lave ændringer i projektet og stadig få min støtte?
Ja. Men eventuel udskydelse eller ændring skal godkendes af Art Music Denmark på forhånd. I den sammenhæng er det vigtigt at pointere, at et projekt skal gennemføres indenfor 2 år fra bevillingsdatoen.
Læs mere

Vigtige hovedpunkter

 • Du kan kun søge, hvis du har NemID eller MitID, dansk CPR eller CVR nr. samt NemKonto. Læs mere
 • Du kan ikke søge om dækning af lokal transport i Danmark. Det kan kun søges via ‘Den Nationale Transportstøtteordning‘. Læs mere
 • Du kan ikke søge flere af genreorganisationerne til samme projekt. Læs mere
 • Du kan ikke søge, hvis du er en driftsstøttet institution, organisation mv. Læs mere
 • Afrapportering skal og kan kun indsendes via afrapporteringsskemaet. Læs mere
 • Ved udbetaling får du kun udbetalt det, du reelt har brugt, og højst og aldrig mere end det oprindelige bevilgede beløb. Læs mere
 • Afrapporteringer og udbetalinger bliver behandlet hver torsdag (undtagen helligedage).

Vigtige hovedpunkter

 • Du kan kun søge, hvis du har NemID eller MitID, dansk CPR eller CVR nr. samt NemKonto. Læs mere
 • Du kan ikke søge om dækning af lokal transport i Danmark. Det kan kun søges via ‘Den Nationale Transportstøtteordning‘. Læs mere
 • Du kan ikke søge flere af genreorganisationerne til samme projekt. Læs mere
 • Du kan ikke søge, hvis du er en driftsstøttet institution, organisation mv. Læs mere
 • Afrapportering skal og kan kun indsendes via afrapporteringsskemaet. Læs mere
 • Ved udbetaling får du kun udbetalt det, du reelt har brugt, og højst og aldrig mere end det oprindelige bevilgede beløb. Læs mere
 • Afrapporteringer og udbetalinger bliver behandlet hver torsdag (undtagen helligedage).

Quick links

Til dig som i forvejen kender alle regler, allerede har en profil, og skal ansøge eller indsende afrapportering. 

Hvis du har søgt før d.15. feb., 2023, skal du afrapportere via Google Forms. Hvis du har søgt til og efter deadlinen d.15. maj, 2023, skal du afrapportere med din brugerprofil. Læs mere her.

01
Deadlines

2023

Onsdag d. 15. februar 
Mandag d. 15. maj
Tirsdag d. 15. august
Onsdag d. 15. november

OBS! Frist ved alle deadlines er kl. 23:59

Bemærk venligst!

 • For alle deadlines gælder det, at ansøgningen skal være modtaget af os 
  senest kl. 23:59
  .
 • En ansøgning skal være indsendt før projektets start – dvs. projektet kan godt kan være påbegyndt før deadline, såfremt ansøgningen er indsendt før projektets start. 
 • Du kan forvente skriftligt svar senest 4 uger efter deadlinen. Oplysninger om udfaldet af en ansøgning oplyses udelukkende skriftligt – ikke telefonisk.
02
Hvad kan der søges til, og hvem kan søge?

Transportstøtteordningen ‘Tilskud til international transport‘ dækker transport ifm. aktiviteter som fremmer dansk musik og kunst; koncerter, samarbejder, netværksarrangementer, journalistiske opdrag, managementarbejde, arbejde i studier (indspilninger) m.m.

Du kan søge støtte til:

 • Transport fra Danmark til udlandet.
 • Transport fra udlandet til Danmark.
 • Lokal transport i udlandet – såfremt det er ifm. transportstøtte fra Danmark til udlandet.

Du kan søge… 

 • hvis du er aktør inden for vores genreområder; skabende og/eller udøvende kunstner, musiker, komponist, orkester, ensemble, band eller kor, booker, manager, festivalleder, musikjournalist m.m.
 • på vegne af en anden person, hvis du f.eks. skal have en artist fra udlandet til Danmark e.l.
 • hvis du har dansk CPR eller CVR nr.
 • hvis du har NemKonto.
 • også selvom du har bopæl udenfor Danmark – så længe du opfylder forudsætningerne, er det muligt.

Bemærk venligst!

Projekt fordelt over flere perioder

 • Ønsker du at ansøge om støtte til et projekt fordelt over flere perioder, som ikke er én sammenhængende turné, opfordrer vi dig til at indsende en ansøgning for hver sammenhængende tidsperiode.
 • Det er muligt at indsende mere end én ansøgning til samme frist.

Kørsel i bil

 • Ved kørsel i egen bil kan der søges om tilskud til internationale transportudgifter ved anvendelse af statens lave takst, som gælder vedr. kørsel i udlandet. Taksten inkluderer brændstof og øvrige udgifter for bilen.
  • Læs om takst og transportgodtgørelse ved kørsel i privat bil i udlandet her.
  • Satserne for 2023 fremgår her.
 • Ved kørsel i lejet bil skal kvittering for leje, lejeperiode samt bilag på køb af brændstof fremvises ved afrapporteringen – læs mere om afrapportering længere nede.

Den Nationale Transportstøtteordning

 • Tilskud til lokal transport i Danmark kan kun søges via ‘Den Nationale Transportstøtteordning’. JazzDanmark forvalter ordningen (efter aftale med Statens Kunstfond) på vegne af de fire genreorganisationer.
 • Aktører inden for alle musikalske genrer (overvejende bosat i Danmark) kan ansøge. 
 • Al kontakt vedr. ordningen skal henvendes til JazzDanmark.
03
Hvad kan der ikke søges til, og hvem kan ikke søge?

Du kan ikke søge om tilskud til lokal transport i Danmark; f.eks. til og fra lufthavnen, en dansk turné osv. Det kan kun søges via den ‘Den Nationale Transportstøtteordning‘. Læs mere her

Du kan ikke søge støtte til:

 • Samme projekt ved flere af genreorganisationerne*
 • Hotelophold.
 • Per diems (forplejning)
 • Studieophold.
 • Udgifter til pladeindspilninger (f.eks. betaling af studieleje).
 • Markedsføring og PR.
 • Deltagergebyrer for seminarer, kurser og konkurrencer.
 • Amatørprojekter.

Du kan ikke søge, hvis du…

 • er en driftsstøttede organisation, ensemble eller formidlingsinstitution mv**
 • ikke har dansk CPR eller CVR nr.
 • ikke har NemKonto.

Bemærk venligst!

*Du må ikke søge om tilskud til det samme projekt ved flere af genreorganisationerne. Såfremt det sker vil samtlige ansøgninger få afslag og blive afvist på baggrund af dobbeltansøgning.

**Du kan ikke søge om tilskud, hvis du er en driftsstøttet institution, organisation, ensemble mv. Hvis du er i tvivl om, du er driftstøttet, så anbefaler vi, at du vender den internt med din økonomiansvarlig.

04
Vurderingskriterier

Følgende kriterier lægges til grund for vurderinger af ansøgninger:

 • Udviklingsmuligheder enten for ansøger og/eller dansk musikliv.
 • Kunstnerisk kvalitet.
 • Turnévirksomhed prioriteres højere end en enkelt koncert.
 • Gerne nyskabende elementer i projekter/formater.
 • Strategisk værdi for ansøgers karriere.
 • Påviselig lokal efterspørgsel for det ansøgte projekt.
 • Der lægges vægt på et fornuftigt budget indeholdende et realistisk forhold mellem indtægter og udgifter. Honorarer i forbindelse med turnéaktiviteter i udlandet forventes ikke at være lavere end lokale musikeres honorarer for tilsvarende koncerter.
 • Et maksimalt udbytte af de tildelte midler; f.eks. at der arrangeres workshops eller møder med relevante samarbejdspartnere ved projekter i udlandet eller ved internationale solisters besøg i Danmark.
05
Ansøgning
 • Hvis det er første gang, du ansøger, så skal du oprette en ny brugerprofil, da du ikke kan få adgang til systemet uden. Brugerprofilen opretter du ved at vælge et brugernavn og adgangskode.

 • Hvis du allerede har oprettet en brugerprofil, og logger ind via NemID, så skal du fremover logge ind med brugernavn og adgangskode // Du har modtaget en mail vedr. dette fra GrantOne (systemejer).

 • Hvis du allerede har oprettet en brugerprofil, og logger ind via MitID, så skal du forsætte med det.

 • Det er en tilskudsforudsætning, at det kun er personer og institutioner med dansk CPR eller CVR nr, samt NemKonto, der kan ansøge.

 • En ansøgning skal være indsendt før projektet/turnéens start. Dvs. projektet kan godt kan være påbegyndt før deadline, såfremt ansøgningen er indsendt før projektets start.

 • Du kan forvente skriftligt svar senest 4 uger efter deadlinen. Oplysninger om udfaldet af en ansøgning oplyses udelukkende skriftligt – ikke telefonisk.

OBS! Hvis du opfylder forudsætningerne, kan du godt søge, selvom du har bopæl udenfor Danmark. Hvis du er i tvivl, så kontakt os venligst.

Screenshots af ansøgningsformularen

06
Afrapportering
 • Hvis du har søgt før d. 15. feb., 2023, skal du afrapportere via skemaet i Google Forms.
 • Hvis du har søgt til og efter deadlinen d. 15. maj, 2023, skal du afrapportere via skemaet, som findes i din ansøgning i din brugerprofil.
 • Afrapporteringer modtages kun via afrapporteringsskemaerne – dvs. du ikke kan sende bilag og afrapportere via email eller gennem ansøgningssystemets mail funktion.
 • Afrapporteringer bliver så vidt muligt behandlet hver torsdag (undtagen helligdage).

OBS! Støtten udbetales efter at projektet er gennemført, og efter vi har modtaget din afrapportering. Læs mere i næste afsnit.

Afrapporter via Google Forms

Til dig som har søgt før d.15. feb., 2023

 • Indsend bilag kun med kvitteringer der vedrører internationale transportudgifter som én samlet PDF fil.
 • Bilaget må ikke indeholde kvitteringer for ting, som vi ikke støtter; såsom overnatning, forplejning m.m.
 • Første side af bilaget skal indeholde et overbliksskema med alle poster for internationale transportudgifter i DKK inkl. et total beløb i DKK.
 • Hvis overblikket ikke findes, eller hvis det ikke er tilstrækkelig, vil du med stor sandsynlighed blive bedt om at genindsende din afrapportering.

Du skal have en Google konto, for at kunne udfylde en afrapportering i Google Forms. Det ikke er optimalt, og derfor har vi nu fået udviklet et afrapporteringsskema, som er integreret i ansøgerens brugerprofil (se forneden).

Afrapporter med brugerprofil

Til dig som har søgt til og efter fristen d.15. maj, 2023

 • Afrapporteringsskemaet kan tilgås, efter du har modtaget dit bevillingsbrev.
 • Log ind på din brugerprofil og klik på den respektive ansøgning.
 • I ansøgningens menu findes punktet “Afrapportering”.
 • Klik ind via blyanten, følg instrukserne nøje, udfyld skemaet og indsend din afrapportering.
 • Når du har indsendt din afrapportering, får du ikke en kvittering på f.eks. email. Men du kan altid tilgå og se din indsendte afrapportering(er) under punktet “Afrapportering”.

Tilsagn / afslag

07
Tilsagn og udbetaling
 • Hvis dit projekt tilkendes støtte, vil du modtaget et bevillingsbrev.

 • Støtten udbetales efter hele projektets gennemførelse, og når der er indsendt afrapportering og kopi af alle transportudgifter til Art Music Denmark senest 1 måned efter projektets afslutning.

 • Ved udbetaling af støtte vil det bevilgede tilskud reguleres i forhold til de faktiske transportudgifter indenfor det bevilgede beløb – dvs. du får kun udbetalt det, du reelt har brugt, og aldrig mere end det oprindelige bevilgede beløb.

 • Hvis lokal transport i Danmark, hotelophold, per diem (forplejning) o.l. som du ikke kan søge støtte til, florerer i de samlede udgifter, vil de blive trukket fra.

 • Det er en tilskudsforudsætning, at tilkendt støtte alene udbetales til NemKonto.

 • Udbetalinger bliver så vidt muligt behandlet hver torsdag (undtagen helligdage).

Bemærk venligst!

Kreditering
Art Music Denmark skal krediteres, når dit tilskudsstøttede projekt bliver offentliggjort og præsenteres for presse, publikum og andre interesserede.

Læs mere om kreditering her.

Tilsagn / afslag

08
Afslag
 • Hvis dit projekt ikke bevilges støtte, vil du modtage et afslagsbrev.

 • Vi modtager i hver ansøgningsrunde så mange ansøgninger, at det samlede ansøgte beløb overskrider de midler, der af Statens Kunstfond er øremærket til puljen. Derfor kan vi kan ikke tilgodese alle ansøgninger.

 • Dobbeltansøgning:
  En ansøger må ikke søge flere af genreorganisationerne til samme projekt. Hvis dit projekt/musik hører under flere genre, så skal du vælge én organisation og søge der. Såfremt du ansøger flere genreorganisationer med samme projekt (f.eks. hos Art Music Denmark samt Tempi), vil samtlige ansøgninger straks få afslag og blive afvist på baggrund af dobbeltansøgning.

 • Fejlplacerede ansøgning:
  Hvis din ansøgning bliver afvist med den begrundelse, at den er fejlplaceret og dermed hører til i en anden genreorganisation, vil du i dit afslagsbrev få at vide, hvilken anden genreorganisation udvalget mener, at du hører til.
  Art Music Denmark vil gøre den anden genreorganisation opmærksom på din ansøgning. Men det er dit eget ansvar at søge på ny hos dem, hvorefter den vil blive behandlet på lige fod med alle andre ansøgninger efter den næste deadline. Vi anbefaler, at du går i dialog med den respektive genreorganisation, efter du har modtaget dit afslagsbrev fra os.

  Hvis du er tvivl om hvilken genreorganisation du og dit projekt hører under, så kontakt os venligst. Email: transport@artmusicdenmark.org / Mobil: +45 61697076

De andre danske genreorganisationer

JazzDanmark: jazz og beslægtede genrer
ROSA: pop, rock, elektronica samt beslægtede genrer
Tempi: roots, folk og worldmusik.

09
Væsentlig ændringer og udskydelse
 • Du skal som udgangspunkt gennemføre dit projekt, som du har beskrevet det i din ansøgning. Hvis du vil udskyde eller lave væsentlige ændringer i projektet, skal det godkendes af Art Music Denmark på forhånd.

 • Et projekt skal som i udgangspunkt gennemføres indenfor 2 år fra bevillingsdatoen. Herefter bortfalder støtten automatisk.

 • Væsentlige ændringer kan for eksempel være store ændringer i det budget, du har sendt ind, hvis du/I udskifter medvirkende nøgledeltagere, udskyder projektets start- eller sluttidspunkt (f.eks. pga. COVID-19), eller af personlige årsager ikke har mulighed for at gennemføre projektet som planlagt.

 • Ønsker du at udsætte eller ændre i projektet, skal du kontakte os på transport@artmusicdenmark.org. Herefter vil det vurderes om ændringerne, kan godkendes.

  OBS! Husk at angive dit journalnummer i emnefeltet, når du kontakter os per email.

10
Sagsbehandling
Ansøgninger behandles af Art Music Denmarks Musikfaglige udvalg i løbet af den måned, der er ansøgningsfrist, og svar kan forventes inden for 1 måned efter ansøgningsfristen.
 
Udvalget består af fire af Art Music Denmarks bestyrelses eksternt udpegede medlemmer, og består af en udøver, en skaber, en kurator og en formidler.
 
Musikfaglige udvalg

Thinh Duc Tran, System- og procesudvikler, er transportstøtteadministrator samt sekretær for det Musikfaglige udvalg.

11
Midler
Midlerne til ‘Tilskud til international transport’ stammer fra Statens Kunstfond, og administreres og uddeles af de danske genreorganisationer JazzDanmarkROSATempi og Art Music Denmark.
 
Det er således genreorganisationerne, der på baggrund af aftaler indgået med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, er ansvarlige for at administrere tilskud til international musikformidling inden for organisationernes genreområder.
 
JazzDanmark, ROSA, Tempi og Art Music Denmark er i løbende dialog med hinanden og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik for at sikre optimale ansøgningsbetingelser på tværs
12
Pulje og uddeling

Pulje for transportstøtten

2023 = 798.273,00 DKK
2022 = 605.993,00 DKK
2021 = 605.993,00 DKK
2020 = 600.000,00 DKK

Uddelt transportstøtte

Tak for tilmeldelsen!

Du har nu tilmeldt dig Art Music Denmarks nyhedsbrev.

Transportstøtte

Hvad søger du?

International transportstøtte

‘Tilskud til international transport’ kan søges af aktører inden for ny kompositionsmusik, klassisk og lydkunst. Ordningen forvaltes af Art Music Denmark. 

Dækker transport fra Danmark til udlandet, fra udlandet til Danmark, samt lokal transport i udlandet.

National transportstøtte

‘Den Nationale Transportstøtteordning’ kan søges af aktører inden for alle genrer. Ordningen forvaltes af JazzDanmark på vegne af de fire genreorganisationer. 

Dækker kun lokal transport i Danmark.