Transportstøtte

Tilskud til international transport

Som aktør inden for Art Music Denmarks genreområder kan du søge om at få dækket dine transportudgifter via transportstøtteordningen ‘Tilskud til international transport’. Ordningen dækker transportudgifter fra Danmark til udlandet, fra udlandet til Danmark, samt lokal transport i udlandet ifm. aktiviteter, som fremmer dansk musik og kunst inden for vores genreområder.

 • Du kan kun søge, hvis du har NemID eller MitID, dansk CPR eller CVR nr. samt NemKonto. Læs mere
 • Du kan ikke søge om dækning af lokal transport i Danmark. Det kan kun søges via ‘Den Nationale Transportstøtteordning‘. Læs mere
 • Du kan ikke søge flere af genreorganisationerne til samme projekt. Læs mere
 • Du kan ikke søge, hvis du er en driftsstøttet institution, organisation mv. Læs mere
 • Afrapportering skal og kan kun indsendes via afrapporteringsskemaet. Læs mere
 • Ved udbetaling får du kun udbetalt det, du reelt har brugt, og højst og aldrig mere end det oprindelige bevilgede beløb. Læs mere
 • Afrapporteringer og udbetalinger bliver behandlet hver torsdag (undtagen helligedage).

Læs alle regler!

Alle regler ifm. transportstøtteordningen kan læses her på siden, og det hele er delt op i 12 afsnit, som kan ses i indholdsfortegnelsen i næste afsnit. Forneden i boksen findes der desuden en FAQ (liste med ofte stillede spørgsmål), samt quick links til dem som i forvejen kender reglerne. 

Sørg for at læse alle afsnit og regler grundigt igennem før du ansøger, afrapportere eller kontakter os med spørgsmål omkring transportstøtteordningen. Det gør processen lettere for dig selv, samt for os rent administrativt.

FAQ

Hvad dækker transportstøtteordningen?
Ordningen dækker transportudgifter ifm. aktiviteter som fremmer dansk musik og kunst; det gælder rejser fra Danmark til udlandet, fra udlandet til Danmark, samt lokal transport i udlandet – såfremt det er ifm. transportstøtte fra Danmark til udlandet. 
Læs mere
Er der ansøgningsfrister?
Ja. Der findes fire ansøgningsfrister pr. år.
Læs mere
Skal min ansøgning være indsendt før projektets start?
Ja, det skal den. Dog må et projekt godt være påbegyndt før en ansøgningsfrist, så længe at ansøgningen er indsendt før projektets start. 

Ex. Dit projekt går igang d. 1. april, og du vil godt søge til fristen d. 15. maj. For at ansøgningen bliver accepteret, skal vi have modtaget den før april.
Læs mere
Hvad er minimumskravene for at ansøge?
For at du kan søge, skal du minimum have NemID el. MitID, dansk CPR nr. el. CVR nr. – samt er det en tilskudsforudsætning, at støtten bliver udbetalt til NemKonto.
Læs mere
Kan jeg søge på vegne af andre?
Ja. Du kan søge på vegne af andre, som eksempelvis ikke opfylder minimumskravene. Det kunne f.eks. være for en artist, der skal rejse fra udlandet til Danmark.
Læs mere
Dækker transportstøtteordningen rejser i Danmark?
Nej. Du kan ikke søge om dækning af lokal transport i Danmark. Det kan kun søges via 'Den Nationale Transportstøtteordning'.
Læs mere
Må jeg søge hos både jer og f.eks. JazzDanmark?
Nej. Du må ikke søge støtte til det samme projekt ved flere af genreorganisationerne – dvs. du kan ikke søge støtte hos både os samt JazzDanmark, ROSA og Tempi. Såfremt det sker, vil samtlige af dine ansøgninger få afslag og blive administrativt afvist på baggrund af dobbeltansøgning.
Læs mere
Må jeg søge, hvis mit virke er driftstøttet?
Nej. Du kan ikke søge, hvis du er en driftsstøttet institution, organisation mv.
Læs mere
Kan jeg afrapportere mine udgifter via email?
Nej! Afrapporteringer og bilag modtages kun via afrapporteringsskemaet – dvs. du ikke kan afrapportere via email eller gennem ansøgningssystemets mail funktion.
Læs mere
Kan jeg få udbetalt et højere beløb, hvis udgifterne overstiger det bevilligede beløb?
Nej. Du får højst og aldrig mere end det oprindelige bevilgede beløb. Ved udbetaling vil tilskuddet desuden reguleres ift. de faktiske transportudgifter indenfor det bevilgede beløb – dvs. du får kun udbetalt det, du reelt har brugt.
Læs mere
Hvordan og hvornår får jeg udbetalt min støtte?
Din støtte bliver udbetalt, efter dit projekt er gennemført, og efter vi har modtaget din afrapportering, som skal indsendes senest 1 måned efter projektets afslutning.

Afrapporteringer og udbetalinger bliver behandlet hver torsdag (undtagen helligedage).
Læs mere
Jeg har fået støtte, og skal dele et opslag om mit projekt. Skal I krediteres?
Ja. Art Music Denmark skal krediteres, når dit tilskudsstøttede projekt bliver offentliggjort og præsenteres for presse, publikum og andre interesserede. Hvis du sender skriftligt materiale ud om dit projekt, skal du nævne, at vi har støttet dit projekt samt anvende vores primære logo, som kan downloades på vores presseside.
Læs mere

Vigtige hovedpunkter

 • Du kan kun søge, hvis du har NemID eller MitID, dansk CPR eller CVR nr. samt NemKonto. Læs mere
 • Du kan ikke søge om dækning af lokal transport i Danmark. Det kan kun søges via ‘Den Nationale Transportstøtteordning‘. Læs mere
 • Du kan ikke søge flere af genreorganisationerne til samme projekt. Læs mere
 • Du kan ikke søge, hvis du er en driftsstøttet institution, organisation mv. Læs mere
 • Afrapportering skal og kan kun indsendes via afrapporteringsskemaet. Læs mere
 • Ved udbetaling får du kun udbetalt det, du reelt har brugt, og højst og aldrig mere end det oprindelige bevilgede beløb. Læs mere
 • Afrapporteringer og udbetalinger bliver behandlet hver torsdag (undtagen helligedage).

Quick links

Til dig som i forvejen kender alle regler, allerede har en profil, og skal ansøge igen eller indsende afrapportering. 

Kontakt

Hvis du har yderligere spørgsmål, vil have præciseret detaljer, eller ikke kan finde det du leder efter, er du velkommen til at kontakte transportstøtteadministrator:

Thinh Duc Tran, System og procesudvikler
Email: transport@artmusicdenmark.org
Mobil: +45 61697076

NB! Hvis du har et journalnummer, så husk at angive det i emnefeltet når du kontakter os per email.

01
Ansøgningsfrister

2023

Onsdag d. 15. februar
Mandag d. 15. maj
Tirsdag d. 15. august
Onsdag d. 15. november

Bemærk venligst!

 • For alle ansøgningsfrister gælder det, at ansøgningen skal være indsendt senest kl. 23:59.
 • En ansøgning skal være indsendt før projektets start – dvs. projektet kan godt kan være påbegyndt før deadline, såfremt ansøgningen er indsendt før projektets start. 
 • Du kan forvente skriftligt svar senest 4 uger efter ansøgningsfristen. Oplysninger om udfaldet af en ansøgning oplyses udelukkende skriftligt – ikke telefonisk.
02
Hvad kan der søges støtte til, og hvem kan søge?

Transportstøtteordningen ‘Tilskud til international transport‘ dækker transport ifm. aktiviteter som fremmer dansk musik og kunst; koncerter, samarbejder, netværksaktiviteter, journalistiske opdrag, managementarbejde, arbejde i studier (indspilninger) m.m.

Du kan søge støtte til:

 • Transport fra Danmark til udlandet.
 • Transport fra udlandet til Danmark.
 • Lokal transport i udlandet – såfremt det er ifm. transportstøtte fra Danmark til udlandet.

Du kan søge… 

 • hvis du er aktør inden for vores genreområder; skabende og/eller udøvende kunstner, musiker, komponist, orkester, ensemble, band eller kor, booker, manager, festivalleder, musikjournalist m.m.
 • på vegne af en anden person, hvis du f.eks. skal have en artist fra udlandet til Danmark e.l.
 • hvis du har NemID eller MitID.
 • hvis du har dansk CPR eller CVR nr.
 • hvis du har NemKonto.

Bemærk venligst!

Projekt fordelt over flere perioder

 • Ønsker du at ansøge om støtte til et projekt fordelt over flere perioder, som ikke er én sammenhængende turné, opfordrer vi dig til at indsende en ansøgning for hver sammenhængende tidsperiode.
 • Det er muligt at indsende mere end én ansøgning til samme frist.

Kørsel i bil

 • Ved kørsel i egen bil kan der søges om tilskud til internationale transportudgifter ved anvendelse af statens lave takst, som gælder vedr. kørsel i udlandet. Taksten inkluderer brændstof og øvrige udgifter for bilen.
  Læs om takst og transportgodtgørelse ved kørsel i privat bil i udlandet her. Satserne for 2022 fremgår her.
 • Ved kørsel i lejet bil skal kvittering for leje, lejeperiode samt bilag på køb af brændstof fremvises ved afrapporteringen – læs mere om afrapportering længere nede.

Den Nationale Transportstøtteordning

Tilskud til lokal transport i Danmark kan kun søges via ‘Den Nationale Transportstøtteordning‘. JazzDanmark forvalter ordningen (efter aftale med Statens Kunstfond) på vegne af de fire genreorganisationer.

Aktører inden for alle musikalske genrer (overvejende bosat i Danmark) kan ansøge. Læs mere og søg her.

NB! Al kontakt vedr. ordningen skal henvendes til JazzDanmark.

03
Hvad kan der ikke søges støtte til, og hvem kan ikke søge?

Du kan ikke søge om tilskud til lokal transport i Danmark  – f.eks. til og fra lufthavn eller turné i Danmark via transportstøtteordningen ‘Tilskud til international transport’. Det kan kun søges via den ‘Den Nationale Transportstøtteordning‘. Læs mere her

Du kan ikke søge støtte til:

 • Samme projekt ved flere af genreorganisationerne*
 • Hotelophold.
 • Per diems.
 • Studieophold.
 • Udgifter til pladeindspilninger (f.eks. betaling af studieleje).
 • Markedsføring og PR.
 • Deltagergebyrer for seminarer, kurser og konkurrencer.
 • Amatørprojekter.

Du kan ikke søge, hvis du…

 • er en driftsstøttede organisation, ensemble eller formidlingsinstitution mv*
 • ikke har NemID eller MitID.
 • ikke har dansk CPR eller CVR nr.
 • ikke har NemKonto.

Bemærk venligst!

*Du må ikke søge støtte til det samme projekt ved flere af genreorganisationerne
Såfremt du søger flere af genreorganisationerne til samme projekt, vil samtlige ansøgninger få afslag og blive administrativt afvist på baggrund af dobbeltansøgning. De andre genreorganisationer udover Art Music Denmark er:

 • JazzDanmark: jazz og beslægtede genrer.
 • ROSA: pop, rock, elektronica samt beslægtede genrer.
 • Tempi: roots, folk og worldmusik.

*Driftstøttede organisationer kan ikke søge
Du kan ikke søge om tilskud, hvis du er en driftsstøttet institution, organisation, ensemble mv.

 • Forneden findes en liste over organisationer i 2022 – den er dog ikke fyldestgørende, da den ikke bliver opdateret løbende.
 • Hvis du er i tvivl om, du er driftstøttet, så anbefaler vi, at du vender den internt med din økonomiansvarlig.

Alice
Ars Nova Copenhagen
Art Music Denmark
Athelas Sinfonietta Copenhagen
Concerto Copenhagen
Copenhagen Jazz Festival
Copenhagen Phil
Culture Box
Dacapo Edition-S
Danmarks Underholdningsorkester
Det Danske Suzuki Institut
Det Musiske Hus
Dreamers’ Circus
Efterklang
Ensemble MidtVest
Ensemble Storstrøm
Esbjerg Ensemble
Fermaten
Gimle
Godset
Huset, Aalborg
Jazz I Trekanten
JazzDanmark
Klaverfabrikken
KulisseLageret / Platform K
Kulturmaskinen
Kulturværftet
Lars Greve (Resonerende Rum)
Levende Musik i Skolen (LMS)
Loppen
MGK Fyn
MGK Hovedstaden
MGK MidtVest
MGK Nord
MGK Sankt Annæ
MGK Sjælland
MGK Sydjylland
MGK Østjylland
Music Export Denmark – MXD
Musikhuzet Bornholm
Musikkens Hus
Odense Symfoniorkester
OrkesterMester
Paletten
Posten/Dexter
Radar
Randers Kammerorkester
ROSA
Sangens Hus
Spillestedet Generator
Spillestedet Harders
Spillestedet Thy
Spot Festival
STARS
Strøm
Studenterhuset
Sønderborghus
Sønderjyllands Symfoniorkester
Tapperiet, Teaterbygningen og Musikforeningen Bygningen
Tempi
Tobakken
Train
Vega
VoxHall
Aabenraa Live
Aalborg Symfoniorkester
Aarhus Jazz Orchestra
Aarhus Symfoniorkester

04
Vurderingskriterier

Følgende kriterier lægges til grund for vurderinger af ansøgninger:

 • Udviklingsmuligheder enten for ansøger og/eller dansk musikliv.
 • Kunstnerisk kvalitet.
 • Turnévirksomhed prioriteres højere end en enkelt koncert.
 • Nyskabende elementer i projekter/formater.
 • Strategisk værdi for ansøgers karriere.
 • Påviselig lokal efterspørgsel for det ansøgte projekt.
 • Der lægges vægt på et fornuftigt budget indeholdende et realistisk forhold mellem indtægter og udgifter. Honorarer i forbindelse med turnéaktiviteter i udlandet forventes ikke at være lavere end lokale musikeres honorarer for tilsvarende koncerter.
 • Et maksimalt udbytte af de tildelte midler; f.eks. at der arrangeres workshops eller møder med relevante samarbejdspartnere ved projekter i udlandet eller ved internationale solisters besøg i Danmark.
05
Søg international transportstøtte

Link til ansøgningsskema:

 • Det er en tilskudsforudsætning, at det kun er personer og institutioner med dansk CPR eller CVR nr, NemID eller MitID samt NemKonto, der kan ansøge.

 • Hvis det er første gang, du ansøger, så skal du oprette en ny profil, da du ikke kan få adgang til systemet uden.

 • Det er kun muligt at oprette en profil, tilgå systemet og indsende en ansøgning med NemID eller MitID.

 • Du kan forvente skriftligt svar senest 4 uger efter ansøgningsfristen. Oplysninger om udfaldet af en ansøgning oplyses udelukkende skriftligt – ikke telefonisk.

 • En ansøgning skal være indsendt før projektet/turnéens start. Dvs. projektet kan godt kan være påbegyndt før deadline, såfremt ansøgningen er indsendt før projektets start.

 • Du kan ikke søge flere af genreorganisationerne til samme projekt! Såfremt det sker, vil samtlige ansøgninger få afslag og blive administrativt afvist på baggrund af dobbeltansøgning. De andre genreorganisationer udover Art Music Denmark er:
  • JazzDanmark: jazz og beslægtede genrer.
  • ROSA: pop, rock, elektronica samt beslægtede genrer.
  • Tempi: roots, folk og worldmusik.

Billeder af ansøgningsskema

06
Afrapporter international transportstøtte

Link til afrapporteringsskema:

 • Afrapporteringer modtages kun via afrapporteringsskemaet – dvs. du ikke kan sende bilag og afrapportere via email eller gennem ansøgningssystemets (GrantOne) mail funktion.

 • Indsend kun bilag for transportudgifter.

 • Alle bilag skal vedhæftes som én samlet PDF fil.

 • Den samlede PDF fil skal indeholde et overblik med alle transportudgifter i DKK inkl. et total beløb i DKK. Overblikket skal være første side af PDF’en. Hvis siden ikke findes, vil du med stor sandsynlighed blive bedt om at genindsende din afrapportering.

 • Støtten udbetales efter hele projektets gennemførelse, og når der er indsendt afrapportering og kopi af alle transportudgifter til Art Music Denmark senest 1 måned efter projektets afslutning.

 • Afrapporteringer bliver behandlet hver torsdag (undtagen helligdage).

Bemærk venligst!

Afrapporteringsskemaet er via Google Forms; dvs. du skal have en Google konto, for at kunne udfylde afrapporteringen. Vi er klar over at dette ikke er optimalt, hvorfor vi er igang med at få udviklet et nyt modul. Vi bestræber os for at få det klar i løbet af start 2023.

Tilsagn / afslag

07
Tilsagn og udbetaling
 • Hvis dit projekt bevilges støtte, vil du modtage et tilsagnsbrev.

 • Støtten udbetales efter hele projektets gennemførelse, og når der er indsendt afrapportering og kopi af alle transportudgifter til Art Music Denmark senest 1 måned efter projektets afslutning.

 • Ved udbetaling af støtte vil det bevilgede tilskud reguleres ift. de faktiske transportudgifter indenfor det bevilgede beløb – dvs.:
  • hvis dine reelle udgifter er lavere end det bevilgede beløb, får du kun udbetalt det, du reelt har brugt.
  • hvis dine reelle udgifter overstiger det bevilgede beløb, kan du maksimalt få udbetalt det bevilgede beløb – dvs. du kan ikke få udbetalt mere end det oprindelige bevilgede beløb.
  • hvis lokal transport i Danmark, hotelophold o.l. som du ikke kan søge støtte til, florerer i de samlede udgifter, vil de blive trukket fra.
 • Det er en tilskudsforudsætning, at tilkendt støtte alene udbetales til NemKonto.

 • Udbetalinger bliver behandlet hver torsdag (undtagen helligdage).

Bemærk venligst!

Kreditering
Art Music Denmark skal krediteres, når dit tilskudsstøttede projekt bliver offentliggjort og præsenteres for presse, publikum og andre interesserede.

Læs mere om kreditering her.

Tilsagn / afslag

08
Afslag
 • Hvis dit projekt ikke bevilges støtte, vil du modtage et afslagsbrev.

 • Vi modtager i hver ansøgningsrunde så mange ansøgninger, at det samlede ansøgte beløb overskrider de midler, der af Statens Kunstfond er øremærket til puljen. Derfor kan vi kan ikke tilgodese alle ansøgninger.

 • Dobbeltansøgning:
  En ansøger må ikke søge flere af genreorganisationerne til samme projekt. Hvis dit projekt/musik hører under flere genre, så skal du vælge én organisation og søge der. Såfremt du ansøger flere genreorganisationer med samme projekt (f.eks. ved Art Music Denmark samt Tempi), vil samtlige ansøgninger få afslag og blive administrativt afvist på baggrund af dobbeltansøgning.

 • Fejlplacerede ansøgning:
  Hvis du får administrativt afslag med den begrundelse, at din ansøgning er en fejlplaceret ansøgning, og derved hører til i en anden genreorganisation, vil Art Music Denmark gå i dialog med ansøgeren og rådgive om at få sendt den oprindelige ansøgning videre til behandling i rette genreorganisation eller i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

De andre danske genreorganisationer

JazzDanmark: jazz og beslægtede genrer
ROSA: pop, rock, elektronica samt beslægtede genrer
Tempi: roots, folk og worldmusik.

09
Væsentlige ændringer i projektet
 • Du skal som udgangspunkt gennemføre dit projekt, som du har beskrevet det i din ansøgning. Hvis du laver væsentlige ændringer i projektet, skal det godkendes på forhånd.

 • Væsentlige ændringer kan for eksempel være store ændringer i det budget, du har sendt ind, hvis du/I udskifter medvirkende nøgledeltagere, udskyder projektets start- eller sluttidspunkt (f.eks. pga. COVID-19), eller af personlige årsager ikke har mulighed for at gennemføre projektet som planlagt.

 • Vil du ændre i projektet, skal du sende en email til transportstøtteadministrator, Thinh Duc Tran: transport@artmusicdenmark.org. Herefter vil det vurderes om ændringerne, skal vurderes af Art Music Denmarks Musikfaglige Udvalg.

NB! Husk altid at angive dit journalnummer i emnefeltet, når du kontakter os.

10
Sagsbehandling
Ansøgninger behandles af Art Music Denmarks Musikfaglige udvalg i løbet af den måned, der er ansøgningsfrist, og svar kan forventes inden for 1 måned efter ansøgningsfristen.
 
Udvalget består af fire af Art Music Denmarks bestyrelses eksternt udpegede medlemmer, og består af en udøver, en skaber, en kurator og en formidler.
 
Musikfaglige udvalg 2022

Transportstøtteadministrator og system- og procesudvikler, Thinh Duc Tran, er sekretær for det Musikfaglige udvalg.

11
Midler og genreorganisationer
Midlerne til ‘Tilskud til international transport’ stammer fra Statens Kunstfond, og administreres og uddeles af genreorganisationerne JazzDanmarkROSATempi og Art Music Denmark.
 
Det er således organisationerne, der på baggrund af aftaler indgået med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, er ansvarlige for at administrere tilskud til international musikformidling inden for organisationernes genreområder.
 
JazzDanmark, ROSA, Tempi og Art Music Denmark er i løbende dialog med hinanden og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik for at sikre optimale ansøgningsbetingelser på tværs

De andre danske genreorganisationer

JazzDanmark: jazz og beslægtede genrer
ROSA: pop, rock, elektronica samt beslægtede genrer
Tempi: roots, folk og worldmusik.

12
Pulje og uddelt støtte
Puljen for tilskud
Puljen 2023 = 605.993 kr.
Puljen 2022 = 605.993 kr.
Puljen 2021 = 605.993 kr.
Puljen 2020 = 600.000 kr.
 

Tak for tilmeldelsen!

Du har nu tilmeldt dig Art Music Denmarks nyhedsbrev.

Transportstøtte

Hvad søger du?

International transportstøtte

‘Tilskud til international transport’ kan søges af aktører inden for ny kompositionsmusik, klassisk og lydkunst. Ordningen forvaltes af Art Music Denmark. 

National transportstøtte

‘Den Nationale Transportstøtteordning’ kan søges af aktører inden for alle genrer. Ordningen forvaltes af JazzDanmark på vegne af de fire genreorganisationer.

Næste ansøgningsfrist:

Onsdag d. 15. februar
2023