Transportstøtte

Tilskud til International transport

Som aktør inden for Art Music Denmarks genreområder kan du søge transportstøtteordningen ‘Tilskud til international transport‘.

Ordningen dækker transportudgifter fra Danmark til udlandet, fra udlandet til Danmark, samt lokal transport i udlandet i forbindelse med aktiviteter, som fremmer dansk musik og kunst inden for vores genreområder.  

Vigtige punkter!

 • Du kan kun søge, hvis du har NemID eller MitID, dansk CPR eller CVR nr. samt NemKonto. Læs mere

 • Du kan ikke søge om dækning af lokal transport i Danmark. Det kan derimod søges via ‘Den nationale transportstøtteordning‘, som administreres af JazzDanmark. Læs mere →

 • Du kan ikke søge, hvis du er en driftsstøttet organisation, ensemble eller formidlingsinstitution mv. Læs mere →

 • Du kan ikke søge flere af genreorganisationerne til samme projekt! Såfremt det sker, vil samtlige ansøgninger få afslag og blive administrativt afvist på baggrund af dobbeltansøgning. Læs mere →

 • Afrapportering skal og kan kun indsendes via afrapporteringsskemaet – dvs. vi modtager ikke afrapporteringer via email eller gennem ansøgningssystemets (GrantOne) mail funktion. Læs mere →

 • Ved udbetaling af støtte vil det bevilgede tilskud reguleres i forhold til de faktiske transportudgifter inden for det bevilgede beløb – dvs. du får kun udbetalt det, du reelt har brugt. Læs mere →

 • Afrapporteringer og udbetalinger bliver behandlet og ekspederet hver torsdag.

Læs alle regler før du søger
Sørg endelig for at læse alle regler og sæt dig ind i samtlige detaljer før du ansøger. Det gør processen lettere for dig selv, samt for os rent administrativt. Hvis du efterfølgende har yderligere spørgsmål, vil have præciseret detaljer, eller hvis du ikke kan finde det, du leder efter her på siden, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt
Har du spørgsmål e.l. så kontakt venligst transportstøtteadministrator:

Thinh Duc Tran, system og procesudvikler
Email: transport@artmusicdenmark.org
Mobil: +45 61697076

NB! Hvis du har et journalnummer, så husk at angive det i emnefeltet når du kontakter os per email.

Quick links

Til dig som i forvejen kender alle regler, allerede har en profil, skal ansøge igen eller indsende afrapportering. 

Søg transportstøtte
Har du før oprettet en profil, kan du gå direkte til login og ansøge her:
Gå til ansøgningsskema
Afrapporter transportstøtte
Har du været afsted på dit projekt, og skal afrapportere, kan du gå direkte til skemaet her:
Gå til afrapporteringsskema
01
Ansøgningsfrister 2022

Tirsdag d. 15. februar
Mandag d. 16. maj
Tirsdag d. 30. august
Tirsdag d. 15. november

Bemærk venligst!

 • For alle ansøgningsfrister gælder det, at ansøgningen skal være indsendt senest kl. 23:59.
 • En ansøgning skal være indsendt før projektet/turnéens start. Dvs. projektet kan godt kan være påbegyndt før deadline, såfremt ansøgningen er indsendt før projektets start. 
 • Du kan forvente skriftligt svar senest 4 uger efter ansøgningsfristen. Oplysninger om udfaldet af en ansøgning oplyses udelukkende skriftligt – ikke telefonisk.
02
Hvad kan der søges støtte til, og hvem kan søge?

Du kan søge støtte til:

 • transport fra Danmark til udlandet. 
 • transport fra udlandet til Danmark.
 • lokal transport i udlandet – såfremt det er ifm. støtte fra Danmark til udlandet. 
 • transport ifm. aktiviteter som fremmer dansk musik og kunst; koncerter, samarbejder, netværksaktiviteter, journalistiske opdrag, managementarbejde, arbejde i studier (indspilninger) m.m.

Du kan søge, hvis du: 

 • er aktør inden for vores genreområder; skabende og/eller udøvende kunstner, musiker, komponist, orkester, ensemble, band eller kor, booker, manager, festivalleder, musikjournalist m.m.
 • har NemID eller MitID.
 • har dansk CPR eller CVR nr.
 • har NemKonto.

Bemærk venligst!

Projekt fordelt over flere perioder

 • Ønsker du at ansøge om støtte til et projekt fordelt over flere perioder, som ikke er én sammenhængende turné, opfordrer vi dig til at indsende en ansøgning for hver sammenhængende tidsperiode.
 • Det er muligt at indsende mere end én ansøgning til samme frist.

Kørsel i bil

 • Ved kørsel i egen bil kan der søges om tilskud til internationale transportudgifter ved anvendelse af statens lave takst, som gælder vedr. kørsel i udlandet. Taksten inkluderer brændstof og øvrige udgifter for bilen.
  Læs om takst og transportgodtgørelse ved kørsel i privat bil i udlandet her. Satserne for 2022 fremgår her.
 • Ved kørsel i lejet bil skal kvittering for leje, lejeperiode samt bilag på køb af brændstof fremvises ved afrapporteringen – læs mere om afrapportering længere nede.
03
Hvad kan der ikke søges støtte til, og hvem kan ikke søge?

Du kan ikke søge støtte til:

 • lokal transport i Danmark* – f.eks. transport til og fra lufthavn eller turné i Danmark.
 • hotelophold.
 • per diems.
 • studieophold.
 • udgifter til pladeindspilninger.
 • markedsføring og PR.
 • deltagergebyrer for seminarer, kurser og konkurrencer.
 • amatørprojekter.

Du kan ikke søge, hvis du: 

 • er en driftsstøttet organisation, ensemble eller formidlingsinstitution mv.
 • ikke har NemID eller MitID.
 • ikke har dansk CPR eller CVR nr.
 • ikke har NemKonto.

Bemærk venligst!

Du kan ikke søge flere af genreorganisationerne til samme projekt
Såfremt det sker, vil samtlige ansøgninger få afslag og blive administrativt afvist på baggrund af dobbeltansøgning. De andre genreorganisationer udover Art Music Denmark er:

 • JazzDanmark: jazz og beslægtede genrer.
 • ROSA: pop, rock, elektronica samt beslægtede genrer.
 • Tempi: roots, folk og worldmusik.

*Den nationale transportstøtteordning
Du kan søge om tilskud til lokal transport i Danmark via ‘Den nationale transportstøtteordning’. JazzDanmark administrerer ordningen efter aftale med Statens Kunstfond. Aktører inden for alle musikalske genrer (overvejende bosat i Danmark) kan ansøge.

Læs mere om ordningen her.

NB! Al kontakt vedr. ordningen skal henvendes til JazzDanmark.

04
Vurderingskriterier

Følgende kriterier lægges til grund for vurderinger af ansøgninger:

 • En ansøgning skal være indsendt før projektet/turnéens start. Dvs. projektet kan godt kan være påbegyndt før deadline, såfremt ansøgningen er indsendt før projektets start. 

 • Udviklingsmuligheder enten for ansøger og/eller dansk musikliv.

 • Kunstnerisk kvalitet.

 • Turnévirksomhed prioriteres højere end en enkelt koncert.

 • Nyskabende elementer i projekter/formater.

 • Strategisk værdi for ansøgers karriere.

 • Påviselig lokal efterspørgsel for det ansøgte projekt.

 • Der lægges vægt på et fornuftigt budget indeholdende et realistisk forhold mellem indtægter og udgifter. Honorarer i forbindelse med turnéaktiviteter i udlandet forventes ikke at være lavere end lokale musikeres honorarer for tilsvarende koncerter.

 • Et maksimalt udbytte af de tildelte midler; f.eks. at der arrangeres workshops eller møder med relevante samarbejdspartnere ved projekter i udlandet eller ved internationale solisters besøg i Danmark.
05
Søg transportstøtte

Link til ansøgningsskema:

 • Det er en tilskudsforudsætning, at det kun er personer og institutioner med dansk CPR eller CVR nr, NemID eller MitID samt NemKonto, der kan ansøge.

 • Hvis det er første gang, du ansøger, så skal du oprette en ny profil, da du ikke kan få adgang til systemet uden.

 • Det er kun muligt at oprette en profil, tilgå systemet og indsende en ansøgning med NemID eller MitID.

 • Du kan forvente skriftligt svar senest 4 uger efter ansøgningsfristen. Oplysninger om udfaldet af en ansøgning oplyses udelukkende skriftligt – ikke telefonisk.

 • En ansøgning skal være indsendt før projektet/turnéens start. Dvs. projektet kan godt kan være påbegyndt før deadline, såfremt ansøgningen er indsendt før projektets start.

 • Du kan ikke søge flere af genreorganisationerne til samme projekt! Såfremt det sker, vil samtlige ansøgninger få afslag og blive administrativt afvist på baggrund af dobbeltansøgning. De andre genreorganisationer udover Art Music Denmark er:
  • JazzDanmark: jazz og beslægtede genrer.
  • ROSA: pop, rock, elektronica samt beslægtede genrer.
  • Tempi: roots, folk og worldmusik.

Billeder af ansøgningsskema

06
Afrapporter transportstøtte

Link til afrapporteringsskema:

 • Afrapportering skal og kan kun indsendes via afrapporteringsskemaet – dvs. vi modtager ikke afrapporteringer via email eller gennem ansøgningssystemets (GrantOne) mail funktion.

 • Alle bilag skal vedhæftes som én samlet PDF fil.

 • Den første side af den samlede PDF skal være et overblik med alle transportudgifter i DKK inkl. et total beløb i DKK. Hvis siden ikke findes, risikerer du at blive bedt om at genindsende din afrapportering.

 • Afrapporteringsskemaet er via Google Forms; dvs. du skal have en Google konto, for at kunne udfylde afrapporteringen. Vi er klar over at dette ikke er optimalt, hvorfor vi er igang med at få udviklet et nyt modul. Vi bestræber os for at få det klar i løbet af 2022.

 • Afrapporteringer bliver behandlet hver torsdag.

Tilsagn / afslag

07
Tilsagn (og udbetaling)
 • Hvis dit projekt bevilges støtte, vil du modtage et tilsagnsbrev.

 • Støtten udbetales først efter hele projektets gennemførelse, og når der er indsendt afrapportering og kopi af alle transportudgifter til Art Music Denmark senest 1 måned efter projektets afslutning.

 • Ved udbetaling af støtte vil det bevilgede tilskud reguleres i forhold til de faktiske transportudgifter inden for det bevilgede beløb – dvs.:
  • hvis dine reelle udgifter er lavere end det bevilgede beløb, får du kun udbetalt det, du reelt har brugt.
  • hvis dine reelle udgifter overstiger det bevilgede beløb, kan du maksimalt få udbetalt det bevilgede beløb.
  • hvis lokal transport i Danmark, hotelophold o.l. som du ikke kan søge støtte til, florerer i de samlede udgifter, vil de blive trukket fra.
 • Det er en tilskudsforudsætning, at tilkendt støtte alene udbetales til NemKonto.

 • Udbetalinger bliver behandlet og ekspederet hver torsdag.

Kreditering
Art Music Denmark skal krediteres, når dit tilskudsstøttede projekt bliver offentliggjort og præsenteres for presse, publikum og andre interesserede.

Læs mere om kreditering her.

Tilsagn / afslag

08
Afslag
 • Hvis dit projekt ikke bevilges støtte, vil du modtage et afslagsbrev.

 • Vi modtager i hver ansøgningsrunde så mange ansøgninger, at det samlede ansøgte beløb overskrider de midler, der af Statens Kunstfond er øremærket til puljen. Derfor kan vi kan ikke tilgodese alle ansøgninger.

 • Dobbeltansøgning:
  En ansøger må ikke søge flere af genreorganisationerne til samme projekt. Hvis dit projekt/musik hører under flere genre, så skal du vælge én organisation og søge der. Såfremt du ansøger flere genreorganisationer med samme projekt (f.eks. ved Art Music Denmark samt Tempi), vil samtlige ansøgninger få afslag og blive administrativt afvist på baggrund af dobbeltansøgning.

 • Fejlplacerede ansøgning:
  Hvis du får administrativt afslag med den begrundelse, at din ansøgning er en fejlplaceret ansøgning, og derved hører til i en anden genreorganisation, vil Art Music Denmark gå i dialog med ansøgeren og rådgive om at få sendt den oprindelige ansøgning videre til behandling i rette genreorganisation eller i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

De andre danske genreorganisationer

 • JazzDanmark: jazz og beslægtede genrer.
 • ROSA: pop, rock, elektronica samt beslægtede genrer.
 • Tempi: roots, folk og worldmusik.
09
Væsentlige ændringer i projektet
 • Du skal som udgangspunkt gennemføre dit projekt, som du har beskrevet det i din ansøgning. Hvis du laver væsentlige ændringer i projektet, skal det godkendes på forhånd.

 • Væsentlige ændringer kan for eksempel være store ændringer i det budget, du har sendt ind, hvis du/I udskifter medvirkende nøgledeltagere, udskyder projektets start- eller sluttidspunkt (f.eks. pga. COVID-19), eller af personlige årsager ikke har mulighed for at gennemføre projektet som planlagt.

 • Vil du ændre i projektet, skal du sende en email til transportstøtteadministrator, Thinh Duc Tran: transport@artmusicdenmark.org. Herefter vil det vurderes om ændringerne, skal vurderes af Art Music Denmarks Musikfaglige Udvalg.

NB! Husk altid at angive dit journalnummer i emnefeltet, når du kontakter os.

10
Sagsbehandling
Ansøgninger behandles af Art Music Denmarks Musikfaglige udvalg i løbet af den måned, der er ansøgningsfrist, og svar kan forventes inden for 1 måned efter ansøgningsfristen.
 
Udvalget består af fire af Art Music Denmarks bestyrelses eksternt udpegede medlemmer, og består af en udøver, en skaber, en kurator og en formidler.
 
Musikfaglige udvalg 2022
 • Maj Kullberg, violinist (udøver), 2020 – 2022
 • Mette Nielsen, komponist (skaber), 2020 – 2022
 • Jacob Kreutzfeld, daglig leder, Kunsthal 44Møen (kurator), 2021 – 2023
 • Sune Anderberg, kulturjournalist (formidler), 2022 – 2024

Transportstøtteadministrator og system- og procesudvikler, Thinh Duc Tran, er sekretær for det Musikfaglige udvalg.

11
Midler og genreorganisationer
Midlerne til ‘Tilskud til international transport’ stammer fra Statens Kunstfond, og administreres og uddeles af genreorganisationerne JazzDanmarkROSATempi og Art Music Denmark.
 
Det er således organisationerne, der på baggrund af aftaler indgået med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, er ansvarlige for at administrere tilskud til international musikformidling inden for organisationernes genreområder.
 
JazzDanmark, ROSA, Tempi og Art Music Denmark er i løbende dialog med hinanden og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik for at sikre optimale ansøgningsbetingelser på tværs

De andre danske genreorganisationer

 • JazzDanmark: jazz og beslægtede genrer.
 • ROSA: pop, rock, elektronica samt beslægtede genrer.
 • Tempi: roots, folk og worldmusik.
12
Pulje og uddelt støtte
Puljen for tilskud
Puljen 2022 = 605.993 kr.
Puljen 2021 = 605.993 kr.
Puljen 2020 = 600.000 kr.
 

Tak for tilmeldelsen!

Du har nu tilmeldt dig Art Music Denmarks nyhedsbrev.

Ansøgningsfrister 2022

Tirsdag d. 15. februar
Mandag d. 16. maj
Tirsdag d. 30. august

Tirsdag d. 15. november

Næste og sidste frist for 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.