Organisation

Historie

Art Music Denmark – tidl. Snyk blev stiftet den 10. april 2000 på initiativ af bl.a. Dansk Komponistforening og Dansk Musiker Forbund.

Formålet for at stifte Snyk var oprindeligt, at skabe et organ, der kunne samle scenen for ny kompositionsmusik. Bag dannelsen af organisationen stod en række aktører, der udgjorde det daværende repræsentantskab.

Snyk – forkortelse for Sekretariatet for Ny Kompositionsmusik skiftede navn til Art Music Denmark i 2022. 

Fokus på ny musik
Art Music Denmark fik fra starten til opgave at repræsentere både komponister, musikere, arrangører og udgivere af ny kompositionsmusik. Målet var, at Art Music Denmark blev genreorganisation for alle aktører inden for genren. Desuden skulle Art Music Denmark synliggøre ny kompositionsmusik for publikum, samle og formidle information og inddrage forskellige brugere og organisationer.

Art Music Denmark får flere midler og mere ansvar
I 2002 fik Art Music Denmark øget sin bevilling fra det daværende Statens Musikråd til i alt kr. 700.000.

I 2002 fik Art Music Denmark overdraget ansvaret for Dansk Musik Informationscenters (MIC) ‘Værkdatabase’, hvor vi pt har registreret og beskrevet ca. 17.000 kompositioner, skabt af danske komponister siden ca. 1980.

Da MIC blev nedlagt i 2003, blev MIC’s særlige nodesamling overdraget til biblioteket ved Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet, mens fonogrammer og båndoptagelser blev overdraget til Statsbiblioteket i Århus, hvor dokumentationssamlingen opbevares.

Opdateringen af MICs værkdatabase ophørte i 2010. Databasen kan dog stadig tilgås her.

Driftsaftale og ny festival
I 2006 indgik Art Music Denmark den første driftsaftale med Kunstrådets Musikudvalg. Samme år arrangerede Art Music Denmark for første gang og som en del af aftalen musikfestivalen Wundergrund. I 2015 skiftede festivalen navn til G((o))ng Tomorrow.

Internationalt fokus 
Fra 2006 og frem øgede Art Music Denmark sit internationale fokus. I 2008 overtog Art Music Denmark blandt andet forvaltningen af den internationale transportstøtteordning ‘Tilskud til international transport’ fra Kunstrådet, hvorfra Art Music Denmark uddeler tilskud til danske og udenlandske kunstnere.

I 2009 voksede Art Music Denmark bevilling til 2.4 millioner. Hertil kom penge fra fonde og sponsorater. Samlet havde Art Music Denmark et årligt budget på lidt over 3 millioner kroner.

G((o))ng Tomorrow videreføres
I 2020 blev det besluttet at videreføre G((o))ng Tomorrow i nyt regi. Festivalen lever videre i nye rammer med Fonden Alice som drivkraft.

Art Music Denmark i dag
Fra 1. januar 2021, blev klassisk musik føjet til Art Music Denmarks opgaveområde. Herefter udgør Art Music Denmarks genrer ny kompositionsmusik, klassisk og lydkunst.

Det overordnede ansvar for Art Music Denmark ligger i dag hos Art Music Denmarks bestyrelse, som ansætter den daglige leder af sekretariatet. Udover den daglige leder består sekretariatet af en række musikkonsulenter og projektledere foruden en kommunikationsansvarlig, en system- og procesudvikler som også er fondssekretær samt skiftende projektledere.

Art Music Denmark finansieres primært af driftstilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, men øvrige tilskud og egenindtægter spiller en væsentlig rolle for Art Music Denmarks virksomhed. I dag har Art Music Denmark et budget på 4.7 millioner danske kroner.

Tak for tilmeldelsen!

Du har nu tilmeldt dig Art Music Denmarks nyhedsbrev.