Organisation

Om

Art Music Denmark (tidl. Snyk) er den danske genreorganisation for ny kompositionsmusik, klassisk og lydkunst.

Art Music Denmark er en netværksbaseret udviklings- og vidensorganisation med det formål, at styrke de kreative, professionelle aktører inden for vores genrer. Dette gør vi bl.a. gennem rådgivning, projektudvikling samt uddeling af international transportstøtte.

Formål og vision 
Art Music Denmarks formål er – i samarbejde med de øvrige genreorganisationer at bidrage til at styrke og udvikle musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Desuden skal Art Music Denmark sikre vidensdeling mellem relevante samarbejdspartnere.
Art Music Denmark varetager fortrinsvis ny kompositionsmusik, klassisk, lydkunst og beslægtede genrer, men Art Music Denmark anerkender, at de traditionelle genrebegreber ikke altid afspejler virkeligheden i den aktuelle musikverden. Således skal Art Music Denmarks genreområde forstås som et spektrum af selvstændige og indbyrdes sammenflettede musikmiljøer, der alle har egne vilkår.

Art Music Denmarks vision er, at organisationen skal være en netværksbaseret udviklings- og vidensorganisation, der styrker sit genreområde – til gavn for såvel de enkelte aktører som den bredere omverden: en slagkraftig organisation, der udgør en naturlig samarbejds- og sparringspartner for aktører på tværs af alle de repræsenterede genrer.

På baggrund af et indgående, aktuelt og datadrevet kendskab til omverdenen kan Art Music Denmark agere som sparringspartner, facilitator eller katalysator. Prioriteten vil være at understøtte og udvikle bæredygtige musikmiljøer og at sætte ind, hvor Art Music Denmark kan gøre en reel forskel.

Art Music Denmark indgik i 2021 en fireårig rammeaftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, hvor den gældende strategi for 2022-2025 er udformet på baggrund af denne aftale.

Tak for tilmeldelsen!

Du har nu tilmeldt dig Art Music Denmarks nyhedsbrev.