Lydlaboratoriet: Art Music Denmark og Strøm går sammen om fremadskuende lydkunst-projekt

Foto: Frederik Bentsen

Musikorganisationerne Art Music Denmark og Strøm lancerer projektet “Lydlaboratoriet”. Projektet handler både om at bevare og samtidig aktivere den lydkunstneriske kulturarv i Danmark, så nye kunstnere kan få gavn af de redskaber, der prægede flere lydkunstneres praksis og udtryk i især 70’erne og 80’erne.

Lydlaboratorium skal aktivere lydkunstens kulturarv

I foråret 2023 afholdt Art Music Denmark og Strøm arrangementet “Lydskatten åbnes!”, hvor det var muligt at høre en række af den legendariske lydkunstner Gunner Møller Pedersens værker, der enten ikke var blevet fremført i flere årtier – eller nogensinde før.

Projektet “Lydlaboratoriet” sker i forlængelse heraf, hvor bl.a. Møller Pedersen har udlånt adskillige af de maskiner og elektroniske instrumenter, han gennem årene har brugt til at skabe sine egne værker, såsom det legendariske “ET LYDÅR”. Dertil har bl.a. DTU også doneret flere musikalske apparater. Udstyret er blevet fremskaffet i samarbejde med Maple Pools.

Nu skal nye kunstnere og komponister nemlig have adgang til de redskaber, der har præget årtier af bl.a. Møller Pedersens arbejde og den lydkunstneriske praksis for 40-50 år siden. Over de næste tre måneder vil de to musikere Anton Friisgaard og Guðjón Andri eksperimentere med de udlånte maskiner og undersøge hvilke muligheder og udtryk, de kan få ud af dem. Til det formål har musikerne fået stillet et lokale til rådighed i Musikhuset København.

Ambitionerne for projektet

Med projektet ønsker Strøm og Art Music Denmark både at bevare og samtidig aktivere den kulturarv, der er forbundet med de mange elektroniske apparater, som blev brugt for flere årtier siden.

Gennem bevarelsen af de musikalske maskiner er ønsket at arbejde for, at vores erindring om lydkunstens historie i Danmark ikke går tabt. Men et endnu vigtigere aspekt af projektet er at se fremad og undersøge, hvordan adgangen til denne arv kan påvirke den eksperimenterende elektroniske musik og lydkunst, der skal skabes i fremtiden.

Tak for tilmeldelsen!

Du har nu tilmeldt dig Art Music Denmarks nyhedsbrev.