Open Call til deltagelse i et videndelingsprojekt om bæredygtighed

Er du komponist eller lydkunstner, og har du lyst til, i samarbejde med andre kunstnere og komponister fra Danmark, Færøerne, Grønland og Tyskland, at være med til at undersøge hvordan kunsten og musikken kan transformere vores måde at tænke om klima og bæredygtighed?

Vi søger 3 kunstnere fra Danmark, Færøerne eller Grønland der i samarbejde med 3 kunstnere fra Tyskland kan deltage i et udviklingsprojekt i form af en kunstnerisk tænketank, der har fokus på, hvordan kunsten kan bidrage til nye måder at tænke bæredygtighed og grøn omstilling på, ud fra et kunstnerisk perspektiv. 

Baggrund og tema

I diskussionen om bæredygtighed og grøn omstilling på området for kunst og musik har der hidtil været særligt fokus på produktionsrammerne, og hvordan man kan effektivisere og rationalisere i henhold til ideelle mål for reduktion af klimabelastning. Det har særligt handlet om at gøre rammerne omkring produktionen bæredygtige.

Mens dette fokus på rammerne omkring produktionen er vigtige, mener vi, at der er en væsentlig opgave i at diskutere bæredygtighed i et kunstnerisk perspektiv. Ved at etablere en kunstnerisk tænketank er det målet at undersøge, hvordan man kan arbejde med temaerne klimakrise, grøn omstilling og bæredygtighed i en kunstnerisk optik. 

Gennem udveksling og videndeling mellem 3 danske/færøske/grønlandske og 3 tyske kunstnere/komponister er det målet at skabe et forum for at undersøge, hvordan man som kunstner og komponist kan udvikle projekter i en global kontekst i vores tid, hvor man forholder sig til spørgsmål/temaer, der er en del af klimakrisen, 

Et fokus er her på spørgsmålene om, hvilket videnspotentiale og potentiale for forandring der ligger i musik og lyd, og i hvilken udstrækning bæredygtighed kan påvirke den kunstneriske skabende proces. Disse spørgsmål og temaer må medtænkes i evt. løsninger på fx global økonomisk ulighed, migration, krig og samfundspolarisering. I videre forstand er spørgsmålet; hvordan sikrer vi en relevant global horisont for et kunstnerisk projekt, som adresserer bæredygtighed og grøn omstilling?

Den kunstneriske tænketank vil bestå af 6 kunstnere, der over digitale møder og deltagelse i én fysisk workshop deler og udvikler ideer til, hvordan man som kunstner kan arbejde med projektets tema.

Resultatet af tænketankens arbejde præsenteres ved offentlige møder i Danmark og ved den anden “Time to Listen” konference, der afholdes af Akademie der Künste og INM/Field notes i Berlin i efteråret 2023.

Om dig

Du er komponist eller kunstner og arbejder med lyd. Du har erfaring med problemstillingen eller dele af den – gerne gennem praktisk arbejde/konkrete projekter og du har lyst til at dele din viden og erfaring og få udvidet din egen horisont i mødet med andre.

Praktisk om projektet

Deltagelsen indbefatter at deltage ved en række online-møder i projektets indledende periode fra juni-juli, hvor gruppen udvikler rammerne for projektet og endvidere i en fysisk workshop i august. Deltagerne præsenterer efterfølgende resultater af arbejdet i Danmark og Berlin. Det er værd at understrege, at der er tale om et åbent projekt, hvor det er de udvalgte kunstneres tanker og bidrag, der er det afgørende. 

Honorar for deltagelse er 7.500 kr.

Udgifter til rejser og ophold dækkes af projektet. 

Ansøgningsfrist 21.maj

Bemærk at din ansøgning skal være på engelsk.

ANSØG HER

Hvad skal ansøgningen indeholde

  • motiveret ansøgning med beskrivelse af relevante aktiviteter (max 1 A4 side)
  • CV

Hvem bedømmer ansøgningen

Juryen består af:

Juliana Hodkinson, Dansk Komponistforening

Jacob Kreutzfeldt, udpeget af Art Music Denmark

Lisa Benjes, Initiative Neue Musik

Kontakt

Spørgsmål vedr. projektet kan rettes til følgende email:

thinktank@artmusicdenmark.org

Projektet er et samarbejde mellem Art Music Denmark, Dansk Komponistforening og Initiative Neue Musik Berlin. Projektet er en del af NEUSTART og støttet af Statens Kunstfond, Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.

Tak for tilmeldelsen!

Du har nu tilmeldt dig Art Music Denmarks nyhedsbrev.