Verden Kalder

Foto: Alexander Banck-Petersen

Siden starten af 2021 har Art Music Denmark haft den klassiske musik som et af sine genreområder. I den forbindelse ansatte vi Catherine Lefebvre som konsulent og projektleder indenfor den klassiske musik. I starten af måneden fratrådte Catherine sin stilling og starter nu som Danmarks nye presse- og kulturråd ved Den Danske Ambassade i Paris og direktør for Det Danske Studenterhus i Paris. Stort tillykke til hende!

Hos Art Music Denmark arbejder vi bl.a. med vidensdeling, netværksfacilitering og rådgivning. Også dette gjorde sig gældende for de projekter, som Catherine var med til at søsætte: Det nordiske netværk STATUS, residencies i London, Paris og Sydspanien samt hendes ugentlige rådgivning af aktører indenfor vores genreområder. I 2023 viderefører vi både projektet STATUS, der netop har afholdt møde i Norge om fremtidige samarbejder samt de forskellige residencies. Derudover ansætter vi snart en ny konsulent, som kan tilbyde rådgivning til jer, der på den ene eller anden vis beskæftiger jer med den klassiske musik. Vi ser frem til at kunne fortælle mere i den kommende tid.

Først skal der dog lyde et stort tak til Catherine for hendes enorme indsats som projektleder og konsulent hos os. Vi bringer her Catherines eget tilbageblik på hendes arbejde de seneste to år og ser frem til at fortsætte vores samarbejde fremadrettet!

Af Catherine Lefebvre

Men den klassiske musiks indtog i Art Music Denmarks opgaveportefølje fra 1. januar 2021 kom jeg selv til institutionen og fik tildelt en dejlig plads i fælleskontoret i Kødbyen blandt skønne kolleger. Jeg fik mulighed for at præge, hvordan vi som noget nyt skulle inddrage den klassiske musik som genre og havde fra begyndelsen nogle klare idéer om projekter, jeg gerne ville udvikle.

Således tog jeg f.eks. fat på at etablere en serie internationale residencies, sætte et større nordisk projekt i søen – STATUS – og fik til opgave at skabe et akademi for unge, professionelle musikere i kølvandet på en pandemi, der havde sat sine spor i mange nyuddannede musikeres liv – samt selvfølgelig løbende yde konsulentbistand. Alt sammen opgaver, der kunne udvikle og afprøve feltet – og analysere hvor det gav bedst mening at sætte ressourcer ind. 

Da jeg tiltrådte i Art Music Denmark, havde jeg et projekt med i lommen: lydværket “The Calls”, som består af musik, billedkunst og performance, og som blev uropført af DR Vokalensemblet d. 9. februar 2023 med direkte transmission i P2 og genopført i Den sorte Diamant dagen efter, d. 10. februar. Dette værk, som er konciperet af den canadiske billedkunstner Brendan Fernandes, til hvilket der er skrevet et originalt partitur af Niels Rosing-Schow – og dertil skabt originale ”uniformer” af Henrik Vibskov – var et projekt, jeg havde arbejdet på i flere år som kurator, og det kom til at blive ét af de signatur-projekter, som jeg fik mulighed for at involvere Art Music Denmark i. 

“The Calls” handler overordnet om at kalde på hinanden i en usikker post-pandemisk tid, og om hvordan protestbevægelser og globale bånd kan binde mennesker sammen. Lyden af pandemiens politisirener blander sig med ekkoet fra sirenens dobbelttydige kald og stemme fra den græske mytologi. 

Værket refererer til og handler om den globale pandemi, globale protestbevægelser og den tid, vi lever i, som rammer alle – ikke mindst unge mennesker over hele verden – som føler sig kaldet til at gå sammen i bevægelser og også kaldet til at bevæge kroppen, bruge den på nye måder, bruge stemmen og turde tro på fremtiden. Det drejer sig om et værk fuldt af håb, inklusion og venskab med afsæt i tiden lige nu.

De involverede kunstnere er alle repræsentanter for højeste kvalitet; der er tale om en original dansk-international produktion, der forhåbentlig vil komme til at betyde nye standarder og veje for kunstneriske samarbejder.

Intentionen er, at man gennem kunst af højeste karat rækker ud til en bred offentlighed. Vi ønsker at skabe et værk, der uden prætentioner gennem sit sprog kommer til at ramme alle – ud fra den enkeltes standpunkt. Man kunne måske sige, at Kierkegaards ”Hiin Enkelte” her kommer i spil som én blandt alle. Altså, at man gennem et åbent, kunstnerisk sprog tager den enkelte i hånden og tilbyder en erfaring; en erfaring af noget, alle har mærket på deres krop.

En kalden blev også et gennemgående tema i Art Music Denmarks ret omfattende residency-program, hvor vi fik iværksat ”London Calling”, ”Paris Calling” og “Spain Calling”. Med historiske referencer blev disse programmer indsat i den kaldende kontekst: verden kalder, verden tilbyder, sig ja til verden!

Det har været et sandt privilegium at arbejde for Art Music Denmark i de sidste par år. Mine kolleger har hele tiden været en kæmpe ressource og glæde, og når jeg tænker tilbage, synes det, som om vi har taget syvmileskridt og hele tiden gør det. Nu ser jeg frem til at fortsætte samarbejdet med Art Music Denmark fra Paris og være med til at skabe de bedste rammer for internationale samarbejder indenfor såvel det klassiske felt som ny kompositionsmusik og lydkunst. Jeg kommer helt sikkert til at kalde på Art Music Denmark!

Tak for tilmeldelsen!

Du har nu tilmeldt dig Art Music Denmarks nyhedsbrev.