Symposium om “Interference” – Kunst og videnskab i kreativt samspil

Foto: Rie Linnea Lindgren-Olsen

Sidste uge havde vi den store fornøjelse af at overvære et symposium om kunst og videnskab på Nikolaj Kunsthal, hvor Art Music Denmark har indgået som samarbejdspartner. Nikolaj Kunsthal er i øjeblikket højaktuelle med den tværkunstneriske udstilling “Interference”, hvor lydkunstner Signe Heinfelt og astrofysiker Jo Werholt har arbejdet med sanselig formidling af kompleks videnskab (udstillingen er blevet omtalt på Kunsten.nu).

Til symposiet, som blev afholdt i forbindelse med den nuværende udstilling, fik vi fra forskellige perspektiver – kunstneriske samt musik- og naturvidenskabelige – bud på, hvordan videnskab og kunst kan indgå i en frugtbar relation til gensidig gavn. Det gælder kunst i en bred forstand, heriblandt også lydkunsten, som er ét af de genreområder, vi hos Art Music Denmark arbejder for og med. Holger Schulze, professor i musikvidenskab og tidligere tilknyttet hos os som NEUSTART-konsulent, belyste specifikt hvordan at både lydkunst og videnskab spillede en rolle og talte sammen i hans musikvidenskabelige arbejde.

Men har videnskab og kunst i almenhed noget tilfælles, der ville kunne gøre et tværfagligt samarbejde konstruktivt? Både-og, var en af konklusionerne til symposiet. En væsentlig påstand, som blev fremført, var at både kunstnere og videnskabsmænd i almenhed har interesse i at tilegne sig en højere forståelse af virkeligheden til gavn for dem selv såvel som andre mennesker. Men med to distinkte tilgange til vores virkelighed – den objektive virkelighed for videnskaben og den mere subjektive for kunsten – kan begge discipliner bidrage med en ny dimension eller perspektiv, der om ikke andet i princippet vil kunne fostre inspiration. Derfor er det også relevant at undersøge mulighederne for flere interessante tværfaglige samarbejder mellem de to discipliner, bl.a. med skabelsen af et nyt kunstværk eller en udstilling for øje.

Kan æstetisk og sanselig erfaring give os nye tilgange eller indsigter i naturvidenskaberne? Eller kan videnskaben anspore kunstnere til at undersøge og bearbejde verden på måder, som kan give os nye perspektiver på den virkelighed, vi indgår i? Hvordan sikrer man et ligeværdigt møde mellem disciplinerne, når de indgår i en udstilling? Og hvordan kan vi ændre på den kulturelle opfattelse af kunst og videnskab som to skarpt adskilte discipliner, forsåvidt at dette er relevant for fremtidigt tværfagligt arbejde? Det var nogle af de mest væsentlige spørgsmål, der blev stillet til symposiet, og som vi tror kan være relevante at reflektere yderligere over for de aktører, der skal facilitere eller skabe sådanne samarbejder.

En af vores intentioner med at indgå i det spændende samarbejde har været at facilitere en ny vidensdeling mellem forskellige parter. At skabe og styrke en bro mellem (lyd)kunsten og videnskaben, forhåbentligt til fremtidig fordel for vores aktører og den kunst, de skaber. Dette var vi fra start af fuldt ud overbeviste om, at en stærk og interessant samarbejdspartner som Nikolaj Kunsthal kunne facilitere. Vi indgik selv som sparringspartner, hvad angik idéforslag og fokus for symposiet, og bidrog endvidere til udvikling af indholdet ved at foreslå oplægsholdere dertil. Det er nogle af vores kerneopgaver at arbejde for at skabe nye samarbejder til fordel for bl.a. lydkunstens aktører og dens udbredelse. Og det var bestemt vores opfattelse, at symposiet mundede ud i et interessant, dybdegående og dialogbaseret supplement til Nikolaj Kunsthals nuværende udstilling, hvor det var en utroligt positiv oplevelse at mærke, hvordan der opstod en nysgerrighed og interesse i at arbejde på tværs af de to discipliner.

Tak for tilmeldelsen!

Du har nu tilmeldt dig Art Music Denmarks nyhedsbrev.