STATUS udgiver rapport om kunstmusikkens tilstand i Norden

I dag lancerer netværket STATUS en rapport om den klassiske og nye kompositionsmusiks status i Danmark, Island, Finland, Norge og Sverige. Rapporten præsenterer adskillige aktuelle cases fra de nordiske lande, som både understreger den kreative energi, men også de udfordrende rammer, der kendetegner kunstmusikken og dens vilkår i Norden.

I alle de repræsenterede lande gennemgår den klassiske og nye kompositionsmusik mange spændende forandringer, men står også overfor nye udfordringer, der kalder på et samarbejde om at udtænke løsninger i fællesskab. På trods af de mange forskelle mellem de fem lande, opdagede vi under udarbejdelsen af rapporten, at mange af disse udfordringer og forandringer gik igen i flere af landene. Derfor kan vi også lære meget af hinanden om, hvordan vi kan løse udfordringerne og bidrage til en positiv udvikling af miljøerne. 

De mange cases fra rapporten kan inspirere aktører fra kunst- og kulturlivet såvel som kulturpolitikere til at undersøge og eksperimentere med nye muligheder, som kan fremme vilkårene for kunstmusikken. Tematisk kredser de om samarbejder, strukturer, publikum, værdier og produktioner.

STATUS vil følge op på undersøgelsen med to projekter, som også nævnes i rapporten: En kortlægning af musikorganisationer i Norden og en nordisk konference om vilkårene for den kontemporære og klassiske musik i Norden.

Rapportens metode er udviklet af det anerkendte danske agentur Bespoke. Rapporten er frit tilgængelig og kan læses på nordicstatus.org.

OM STATUS

STATUS er et netværk af musikorganisationer fra de nordiske lande, der har til formål at styrke nordiske samarbejder inden for klassisk og ny kompositionsmusik. I  netværket indgår Iceland Music Information Centre (IMIC), Music Finland, Music Norway, Unga Tankar om Musik (UTOM, Sverige) samt Art Music Denmark, der ligeledes tog initiativ til projektet sidste år.

STATUS er støttet af Augustinus Fonden, Nordisk Kulturfond, Statens Kunstfond, Signatur og Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Tak for tilmeldelsen!

Du har nu tilmeldt dig Art Music Denmarks nyhedsbrev.