Lydens Landskab – Sandra Boss og Ina Hjorth Jacobsens projektforslag vinder idékonkurrence

Foto: Illustration til projektforslag af Sandra Boss og Ina Hjorth Jacobsen

Det er med stor glæde, at vi kan annoncere, at Sandra Boss og Ina Hjorth Jacobsen er vinderne af idékonkurrencen til et lydkunstværk i Roskilde.

Det vindende forslag blev udvalgt på baggrund af en idéindkaldelse initieret af Art Music Denmark, Urgent.Agency, Roskilde Kommune og Museet for Samtidskunst i Roskilde, som har indgået et samarbejde om at undersøge rammerne for et lydkunstværk i det offentlige rum. 

Med Musiconstien i Roskilde som ramme har det været det overordnede formål at undersøge lydkunstens muligheder for at skabe æstetiske, stedsspecifikke oplevelser, som relaterer sig til den kulturelle og geografiske kontekst. 

Juryen modtog i alt 27 forslag fra et bredt og kvalificeret felt af kunstnere og komponister fra ind- og udland. I udvælgelsen af Sandra Boss og Ina Hjorth Jakobsens forslag lagde juryen vægt på forslagets klare og gennemførte ide, og måden hvorpå projektet var tænkt integreret i den lokale kontekst.

Juryen bestod af Jacob Kreutzfeldt, Mette Nielsen, Kit Lindved Sværke, Ricky Storm Braskov og Amanda Schwarzfeldt.

Hør Sandra Boss fortælle om sin praksis.