STATUS: Workshop-forløb om idéudvikling til tværnordiske samarbejder

Snyk har faciliteret et tværnordisk fællesskab med fire andre nordiske musikorganisationer, hvor vi gennem en intern vidensdeling vil finde nye potentialer og løsninger for udfordringer, som præger musikere indenfor klassisk og kontemporær musik.

Snyk har haft den store glæde af at have besøg af de fire musikorganisationer, der indgår i vores projekt STATUS. Music Finland, Unga Tankar Om Musik (UTOM), Music Norway, Iceland Music Information Centre (IMIC) og Snyk samledes sidste uge til et workshop-forløb hos agenturet Bespoke. Hensigten med workshoppen var at dele viden om, hvordan det står til med den klassiske og kontemporære musik i  Danmark, Sverige, Norge, Island og Finland samt at kortlægge potentielle muligheder for samarbejder, som skal styrke genrenes vilkår i disse lande.

Forløbet vil munde ud i et idékatalog, der med udgangspunkt i erfaringer fra de fem nordiske lande skal præsentere løsningsforslag på en række udfordringer, som den klassiske og kontemporære musik står overfor. Vi ser frem til at kunne fortælle nærmere om den viden, vi har tilegnet os i fællesskab, når idékataloget er færdigt senere på året.

I forlængelse af workshoppen hos Bespoke bød vi på en apéritif i vores lokaler i Musikhuset København. Først gav Viktor Wennesz alle deltagende en rundvisning i huset, hvorefter Eline Sigfusson og Anni Syrjäläinen gav en spændende præsentation af den nordiske tænketank a/nordi/c, som blev lanceret tidligere i år. Tak til alle, som deltog og gjorde receptionen til en succes!

STATUS er støttet af Augustinus Fonden, Nordisk Kulturfond og Statens Kunstfond.

Foto: Art Music Denmark