Reportage fra Lyd & Kunst Årsmøde #1

Den 29. april fandt Lyd & Kunst Årsmøde for første gang sted i Aarhus. Rune Søchting, projektleder på lydkunst-området hos Snyk, beretter om dagens forløb og hovedkonklusion.

På dette års Spor festival præsenteredes for første gang en årsdag for lyd og kunst. Dagen var arrangeret i samarbejde med Sound Art Lab i Struer og med støtte fra Dansk Komponistforening og SNYK med det formål at skabe et mødepunkt for institutioner, kunstnere og producenter, der arbejder kunstnerisk med lyd. Gennem et intenst program blev der sat fokus på bæredygtighed som et uomgængeligt og påtrængende tema.

Efter en fælles vandring igennem en udstilling af lydkunst i Aarhus, hvor udstillingens kurator Raquel Castro introducerede til værkerne, samledes mødedeltagerne på Aros kunstmuseum.

Her blev spørgsmålet om, hvordan man kan arbejde med bæredygtighed i kunstproduktioner belyst og ivrigt diskuteret i en diskussion, som blev modereret af lederen af Onassis Cultural Centre i Grækenland, Christos Carras.  Der var oplæg fra væsentlige aktører som Paula Toppila, som fortalte, hvordan de i dialog med forskere arbejder strategisk med problemstillingen i IHME i Helsinki. Endvidere bidrog Christian Gade Bjerrum fra Bæredygtig Scenekunst NU med et oplæg om deres aktivistiske arbejde, bl.a. med reference til den britiske organisation Julie’s Bicycle. I disse oplæg var det ikke mindst den tunge CO2-belastning, der er forbundet med internationale kunstproduktioner, som var i fokus. Dagen var velbesøgt og i diskussioner blandt deltagerne blev det tydeligt, at den nødvendige omstilling er betinget af nytænkning i forhold til praktiske løsninger, men også at spørgsmålet om bæredygtighed inden for kunstområdet kalder på en behandling af vanskelige, men ikke mindre væsentlige spørgsmål om kunstens rolle i en global virkelighed.

Foto: Gorm Branderup