Art Music Denmark

Hensigten med projektet STATUS er at undersøge og analysere den klassiske og kontemporære musiks vilkår i Norden og identificere nye muligheder for samarbejder på tværs af de nordiske lande. Foruden Art Music Denmark indgår også fire andre genreorganisationer fra henholdsvis Island, Finland, Sverige og Norge:  Music Finland, Unga Tankar Om Musik (UTOM), Music Norway og Iceland Music Information Centre (IMIC).

I maj mødtes alle de involverede musikorganisationer til en workshop i København hos agenturet Bespoke, som har udarbejdet en metode, der blev brugt som udgangspunkt for projektets undersøgelse. I sensommeren udgives en rapport, der indeholder en oversigt over forskellige løsningsforslag på udfordringer såvel som potentialer, der gør sig gældende i ét eller flere af de repræsenterede lande.

Projektet er støttet af Augustinus Fonden og Nordisk Kulturfond.

Foto: STATUS

Tak fordi du har tilmeldt dig
Art Music Denmarks nyhedsbrev!

Din tilmeldelse er registreret.