Dansk elektronisk musiks historie i en ny optik

Komponist og lydkunstner Jonas Olesen fortæller om sin nye bog “Pionerer & outsidere – Dansk elektronisk musik 1928-1980”, som kortlægger 52 års dansk, elektronisk musikhistorie for første gang.

Komponisten og lydkunstneren Jonas Olesen har netop udgivet bogen “Pionerer & outsidere – Dansk elektronisk musik 1928-1980”. Det er en ganske enestående publikation i dansk sammenhæng, der med afsæt i et længerevarende og omfattende researcharbejde belyser den elektroniske musiks historie i Danmark. Med udgangspunkt i en dialog bringer vi nedenfor en replik af Jonas Olesen om nødvendigheden af at skrive en historie om dansk elektronisk musik: 

Det elektroniske felt er så gigantisk i dag. Det er et mainstream-fænomen med virkelig mange aktører, der i dansk sammenhæng så at sige arbejder uden en tradition at se tilbage på. Det er muligt at mange klarer sig glimrende uden eller blot orienterer sig til den elektroniske tradition internationalt, men alligevel synes jeg, det har værdi at synliggøre en dansk tradition fordi den kan ses som et miniaturebillede, der har spejlet den globale udvikling.

Min bog handler helt overordnet om at fortælle historien om musikken og komponisterne. Den gør op med den fornemmelse af ”ikke-historie”, der har karakteriseret fortællingen om elektronisk musik i Danmark hidtil. Der har været et enormt fokus på Else Marie Pade, men derudover har der været skrevet meget lidt og primært af komponisterne selv som f.eks. Gunner Møller Pedersen, Per Nørgård og Fuzzy. Det har efterladt et billede af, at der har været meget lidt aktivitet på det elektroniske felt og stort set udelukkende centreret om klassisk uddannede komponister. Mit projekt har handlet om at afdække de mange ufortalte historier og finde selve den klingende musik frem i det omfang, det har kunnet lade sig gøre.

Jeg har anlagt den vinkel at tage udgangspunkt i komponisten Edgard Varese’ musikdefinition: musik som ”organiseret lyd” hvormed feltet naturligt bliver meget bredt. Det har været en simpel nødvendighed, da meget af den elektroniske musik fra perioden ”gemmer sig” langt fra den traditionelle musiks sfære, f.eks. i billedkunstneres lydeksperimenter, og i lydspor til eksperimentalfilm. Der er også afsøgt et teknologihistorisk spor fordi den teknologiske udvikling i sagens natur forløber parallelt med musikken og lydeksperimenterne. Mit blik kan nok beskrives som en syntese af kunst-, teknologi- og musikhistorie. Når historien betragtes på denne måde, skelnes der heller ikke mellem lav- og højkultur. Det kan virke som om måden at skrive elektronisk musikhistorie på i mange år var historieskrivning om avantgarden, og alt hvad der ikke har kunne indeholdes i den optik forsvandt ud af historien. I min bog har jeg forsøgt at beskrive de mange forskellige måder, der er blevet komponeret og eksperimenteret på af folk lige fra Johnny Reimar og Tommy Seebach til Henning Christiansen og Per Nørgård.

Selvom jeg selvfølgelig kendte til hovedparten af musikken, før jeg begyndte at skrive bogen, så har det faktisk overrasket mig hvor stor en værk- og aktivitetsmængde, der trods alt har været på feltet. Det er en spændende historie, der er fuld af humoristiske anekdoter, små dramaer, og kunstneriske uoverensstemmelser og vigtigst af alt: en enorm mængde spændende værker.

– Jonas Olesen

Bogen udkom på Multivers den 3. juni, og der er reception den 9. juni. Til bogen hører et link til streaming af 32 udvalgte værker.

Foto: Multivers